Change to English translation   Sidkarta   Utskriftsversion   Prenumerera på nyheter från FriendlyShop med RSS

FriendlyShop

Meny

Hem > Butiken > Köpvillkor

Köpvillkor

Följande villkor gäller FriendlyShops försäljning i denna webbshop till konsument (nedan kallad Konsument).

1. Pris

1.1 Det produktpris inkl moms som gäller, är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i FriendlyShops prislista. 
1.2 På alla beställningar under SEK 1.500 tillkommer porto och fraktavgift.

2. Betalningsvillkor

Betalning sker på något av de sätt som vid varje beställningstillfälle anges.

3. Beställning

3.1 Beställning kan endast ske på FriendlyShops webbplats, om ej särskild överenskommelse gjorts med FriendlyShop innan beställningen. 
3.2 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 5.1 och 8 särskilt angivna situationerna.
3.3 Köpeavtal uppkommer först sedan FriendlyShop per epost bekräftat beställningen. FriendlyShop reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt. 
3.4 Konsument har rätt att innan leverans per epost avbeställa hela eller delar av sin beställning. Med leverans menas att Konsumenten erhållit någon del av sin beställning

4. Leverans

Vid transport från FriendlyShop till Konsument, är FriendlyShop ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från Konsument till FriendlyShop är Konsument ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

5. Ångerrätt

5.1 Konsument har rätt att returnera leveranser. Konsument skall lämna FriendlyShop meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag Konsumenten tog emot varan. Returporto betalas av Konsumenten.
5.2 Meddelande om retur skall innehålla följande information: a) orderdatum, b) namn på de produkter som önskas returneras.
5.3 Returnerad produkt måste vara i obrutet, oanvänt och oskadat skick. 
5.4 Om Konsument utnyttjar sin returrätt, skall FriendlyShop snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad Konsument betalat till FriendlyShop. Tiden räknas från den dag FriendlyShop tog emot den returnerade varan.

6. Reklamation

6.1 Har annan produkt levererats än den Konsument beställt eller är produkten skadad, skall Konsument genast hos FriendlyShop göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av FriendlyShop lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för Konsument. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts. 
6.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad må hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

7. Skada

Utöver vad som ovan nämnts och – för Konsument – utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har FriendlyShop inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

8. Övrigt

Efter av Konsument gjord beställning äger FriendlyShop inte rätt att ändra villkoren för denne.

Senast uppdaterad: May 25, 2022, 19:15

Nyheter

Senaste nytt här, samlat på en sida!

 

Gilla oss på sociala nätverk!

 

Vanliga frågor…

Hittar du här!